Jan Havicksz. Steen
Jan Havicksz. Steen

Jan Havicksz. Steen

Shop hier

Jan Havicksz. Steen was de zoon van Havick Steen, een koopman in graan en brouwer, gehuwd met Elisabeth Capiteyn.In 1625 waren zijn ouders als katholieken voor de schepen getrouwd en zijn naar alle waarschijnlijk-heid pas daarna in een schuilkerk gehuwd.

Jan was hun oudste kind en werd als toen gebruikelijk was vernoemd naar zijn grootvader van vaders kant. Alleen van een broer en zes zusters zijn de namen bekend gebleven. Van de andere broers en zusters zijn de namen niet bekend, omdat in Leiden de rooms-katholieke doopregisters uit die periode verloren zijn gegaan. Om die reden is de geboortedag van Jan Steen evenmin bekend.Zijn ouders stierven jong.

Net als Rembrandt van Rijn bezocht Steen de Latijnse school in Leiden. In 1646 schreef hij zich in bij de Universiteit van Leiden, serieuze carrièreplannen had hij niet, waarschijnlijk had zijn toetreding meer te maken met de privileges, zoals vrijstelling van schutterijdienst en heffing op accijnzen voor wijn en bier. Hij stond ingeschreven als student letteren, maar maakte de studie niet af.

Er zijn geen documenten waaruit blijkt bij wie Steen het schildersvak geleerd heeft. Volgens de biograaf Arnold Houbraken (1660-1719) zou hij les hebben gekregen van de landschapschilder Jan van Goyen, met wiens dochter hij op 3 oktober 1649 trouwde. De biograaf Jacob Campo Weyerman stelt dat hij daarvoor in de leer is geweest bij Nicolaus Knüpfer, een Duitse schilder van historische en figuratieve taferelen.

Daarna zou hij les hebben gehad van Adriaen van Ostade, een schilder van het boerenleven, die in Haarlem woonde. Beide biografen zouden hun informatie gekregen hebben van Carel de Moor, een schilder en vriend van Steen.In 1654 verhuisde hij naar Delft. Hij huurde er per 1 november dat jaar brouwerij 'de Slang', ook bekend als 'de Roskam'. De zaak floreerde niet en hij raakte in de schulden.

Zijn meest productieve periode beleefde hij van 1656/1657 tot 1660 in Warmond en daarna van 1660 tot 1670 in Haarlem,In 1669 ging het hem financiële beter af, maar in de privésfeer had hij minder geluk. In het voorjaar stierf zijn vrouw. Later dat jaar stierf zijn moeder. Een jaar later stierf zijn vader.

Steen verhuisde terug naar Leiden naar zijn ouderlijk huis, waar hij de rest van zijn leven zou wonen.Steen stierf aanvang 1679 en werd op 3 februari dat jaar bijgezet in het familiegraf in de Pieterskerk in Leiden. Zijn dochter Catherina trouwde met de zeeschilder Jan Porcellis. Twee zonen van hem werden ook schilder.

Jan Havicksz. Steen

4 producten

per pagina
Van hoog naar laag sorteren

4 producten

per pagina
Van hoog naar laag sorteren